Effectief resultaat boeken voor gemeente én inwoners

Aanpak

HeatPuls is ontwikkeld om huiseigenaren echt een handje te helpen. Wij ontzorgen beleidsmakers en andere stakeholders in het gehele proces. De projecten zijn eenvoudig en aanpasbaar op de uitrol binnen een gemeente of wijk.

heatpuls-aanpak

1. Stel het project samen
Selecteer met ons team de projectopties die aansluiten op wat er al ingezet wordt binnen de gemeente. De juiste communicatie richting de bewoners is cruciaal. Huiseigenaren worden aan de start van het project geïnformeerd. Zo zijn zij op de hoogte en krijgen zij de kans om bij mogelijke privacy bezwaren niet mee te doen.  

2. Warmtefoto's inwinnen
De warmtefoto's worden tijdens een koude winterdag- of nacht genomen. Dit gebeurt te voet met thermografische camera's van het merk FLIR. Voor een juiste warmtefoto dient er een temperatuurverschil te zijn van minimaal 10 graden tussen binnen en buiten. Het maken van de warmtefoto’s vindt dan ook plaats in de periode oktober tot en met maart.

3. Analyse en rapportage
De warmtefoto's gaan door slimme analysesoftware en een kwaliteitscontrole. Het algoritme achter de software, is ontwikkeld in samenwerking met Enpuls (dochteronderneming Enexis) en ingenieursbureau Nieman. De analyses worden verwerkt tot warmtebeeld rapportages op maat per huiseigenaar.

4. Bewoners betrekken
In de rapportage is er voor een gemeente de mogelijkheid om een “call to action” op te nemen. Hierin wordt de bewoner gewezen op de mogelijke vervolgacties. De warmtescan rapportages worden verspreid bij de huiseigenaren. Afhankelijk van de behoefte van de gemeente, kan dit digitaal of per post.

5. Isoleren en besparen
Na ontvangst van de rapportage, is het belangrijk dat bewoners worden ondersteund in het nemen van vervolgacties. Denk aan een collectieve inkoopactie of een gesprek met een energieadviseur. Wij kunnen hierbij van dienst zijn in de vorm van de organisatie van een webinar of een adviesgesprek voor bewoners.

Bekijk de promo-video op Youtube.

heatpuls-stadhuis-2

Type projecten

HeatPuls is geheel samen te stellen naar de behoefte van jouw gemeente, dankzij drie projectopties en verschillende extra’s. Welk pakket is het meest geschikt voor jouw gemeente?

Pakketten

sobolt_icon_strongertogether-1-geel

Samen

Support vrijwilligers en/of energiecoaches zodat zij makkelijker en sneller aan de slag kunnen. De Samen-optie zet beschikbare warmtebeelden om in rapportages voor bewoners.

HeatPuls Samen
€25 per woning
bij 1.000 woningen

✓ Bewonersrapportage
✓ Print & bezorgservice
sobolt_icon_solutions-1-geel

Slim

Dit aanbod is er voor gemeenten die meer bewoners willen betrekken bij verduurzaming. Wij verzorgen het scannen van de woningen en het opstellen van de warmtebeeld rapportages voor bewoners.

HeatPuls Slim
€35 per woning
bij 1.000 woningen

✓ Bewonersrapportage
✓ Print & bezorgservice
✓ Data inwinningsobolt_icon_team-1-geel

Extra

Bewoners meer betrekken bij verduurzaming? Wij verzorgen de essentiële bewonerscommunicatie, het scannen van de woningen en het opstellen van de warmtebeeld rapportages voor bewoners.

HeatPuls Extra
€45 per woning
bij 1.000 woningen

✓ Bewonersrapportage
✓ Print & bezorgservice
✓ Data inwinning
✓ Bewonerscommunicatie
✓ Webinar adviseur

pricing

Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) 

RRE
Eind 2019 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe regeling geïntroduceerd, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze specifieke uitkering voor gemeenten is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met ondersteuning van de RRE zijn veel gemeenten projecten gestart om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. De RRE uitkering ook gebruikt worden om huiseigenaren advies te geven over het isoleren van de eigen woning. Een HeatPuls project past mooi binnen deze ambities.

Vanwege Covid is de deadline voor het uitvoeren van de RRE verschoven naar 31 december 2021. Ook mogen plannen deels worden gewijzigd.

RREW
Na groot succes van de RRE is op 16 november 2021 de inschrijving voor de RREW geopend. RREW is een vervolg op de RRE en staat voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Een verschil met de RRE, is dat de regeling nu ook aan te vragen is voor huurders. Bij de RRE is deze doelgroep uitgesloten. De activiteiten voor de RREW moeten uiterlijk 31 juli 2022 zijn uitgevoerd.

warmte-scan
Groningen-Ruischerwaard

Transitievisie warmte

Het programma aardgasvrije wijken ondersteunt gemeenten in hun energietransitie. De gemeenten moeten hiervoor een Transitievisie Warmte maken. Dit beleidsdocument geeft richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moet binnen deze visie in kaart brengen hoeveel hoeveel woningen in de de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie hierbij is hoog: het verduurzamen van minimaal 1,5 miljoen woningen tot 2030.

Om een juiste TVW op te kunnen stellen, is het als gemeente cruciaal om te weten wat de actuele isolatiestatus is van de verschillende buurten en wijken. Alleen zo kan er een goede planning worden opgesteld. De huidige energielabels geven slechts een indicatief beeld. Op basis van de beschikbare data, zoals het bouwjaar, kan vaak niet een eenduidige conclusie worden getrokken. Dus hoe kom je als gemeente nu aan de juiste informatie om plannen op te baseren?

Wij ondersteunen gemeenten hierin, door middel van de Wijkanalyse. Dit is de innovatieve analyse van HeatPuls. Door de grootschalige opzet van de data-inwinning en de samenhangende analyse van de individuele woningen ontstaan nuttige inzichten. De individuele woningen worden op detailniveau geanalyseerd en vervolgens samengevoegd tot een hoger niveau (wijk, buurt, gemeente). De analyse helpt gemeenten Transitievisie Warmte effectief op te stellen. Vervolgens helpt het ook bij de uitvoering, om gericht actie te ondernemen.

Voorbeeldprojecten:

Almelo
Alphen aan den Rijn
Bergen
Bloemendaal
Borsele
Deventer
Drents Energieloket
Eindhoven
Gennep
Goes

Haarlem
Heemstede
Hellendoorn
Hilversum
Hof van Twente
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Landerd
Meppel
Midden-Groningen

Neder-Betuwe
Noord-Beveland
Oost-Groningen
Schiedam
Schouwen-Duiveland
Groningen
Terneuzen
Tholen
Tilburg
Uden

Veere
Venray
Zeewolde

Partners:

Enpuls-png
Nieman-png
warmtecheck-meer-comfort-minder-energie
MC_Logo_PMS

Contact

Weena 592-594
3012 CN Rotterdam

+31 10 - 318 00 51
info@sobolt.com

Twitter: @soboltbv

Sobolt-Label-Icon-RGB-White

© Sobolt B.V. 2021
Alle rechten voorbehouden
KvK: 67363571