Aanpak

HeatPuls is ontwikkeld om huiseigenaren echt een handje te helpen. Wij ontzorgen beleidsmakers en andere stakeholders in het gehele proces. Het proces is eenvoudig en aanpasbaar op de uitrol binnen een gemeente of wijk. 

1. Stel het project samen
Selecteer met ons team de projectopties die aansluiten op wat er al ingezet wordt binnen de gemeente. Selecteer de werkwijze en communicatiekit. De juiste communicatie richting de bewoners is cruciaal voor een succesvol project, en dit begint al bij de start. Nog voor het inwinnen worden de huiseigenaren op de hoogte gehouden van de aankomende data-inwinning. Dit is het eerste contactmoment, en geeft de bewoners ook de kans om bij mogelijke bezwaren niet mee te doen. Dit neemt eventuele privacy bezwaren weg. 

2. Warmtefoto's inwinnen
De warmtefoto's worden in een koude winternacht genomen - te voet of met een speciale auto - met top FLIR thermografische warmtecamera's (type E75). Voor een juiste warmtefoto dient er een temperatuurverschil te zijn van minimaal tien graden tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur. Zelfs een matig geïsoleerde woning koelt ‘s nachts doorgaans niet verder af dan tot 15 graden. Dat betekent dat de buitentemperatuur lager dan 5 graden moet zijn. Het maken van de warmtefoto’s vindt dan ook plaats in de periode oktober tot en met februari.

3. Analyse en rapportage
De warmtefoto's gaan door slimme analysesoftware. Ons algoritme is ontwikkeld in samenwerking met Enpuls (dochteronderneming Enexis) en ingenieursbureau Nieman.  De analyses worden verwerkt tot persoonlijke isolatierapporten per huiseigenaar. Ieder adviesrapport wordt handmatig gecontroleerd door een van onze experts. 

4. Bewoners betrekken
De isolatierapporten worden verspreid onder de deelnemende woningen. Dit kan op verschillende manieren om huiseigenaren echt te betrekken. We hebben hier inmiddels veel ervaring mee. Dit heeft ons geleerd dat een juiste uitvoering bij het betrekken van de bewoners, echt een verschil kan maken in de impact van het project. Hier denken wij dan ook graag over mee. Onze communicatiekit helpt je hier al een heel stuk mee op weg. Maar we zijn er ook voor het hosten van bewonersavonden met een van onze adviseurs. Of wat dacht je van online adviesgesprekken? Ons in house support team staat klaar.

5. Isoleren en besparen
Huiseigenaren kunnen direct aan de slag met de adviezen uit het rapport. De acties zijn naar wens in te vullen. Zo ontstaat er een maximaal handelingsperspectief.  Zo kunnen er diverse call-to-actions in het rapport worden opgenomen. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een collectieve inkoopactie. Of de uitnodiging tot het deelnemen aan een persoonlijk adviesgesprek of de bewonersavond. Er is van alles mogelijk, en zal afhankelijk zijn van de aanpak van jouw gemeente of energieloket.


IR_10517

Prijzen

HeatPuls is geheel samen te stellen naar de behoefte van jouw gemeente, dankzij drie pasklare projectopties en verschillende extra’s. De projectopties zijn zo vormgegeven dat er voor iedere plan van aanpak van de gemeente aansluiting mogelijk is. Welk pakket is het meest geschikt voor jouw gemeente?


HeatPuls-prijsoverzicht

Regeling Reductie Energiegebruik 

Update: RREW

Eind 2019 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe regeling geïntroduceerd, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze specifieke uitkering voor gemeenten is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met ondersteuning van de RRE zijn veel gemeenten dit jaar verschillende projecten gestart om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis, zoals het plaatsen van tochtstrips of het vervangen van lampen voor LED-lampen. De RRE-regeling kan door gemeenten gebruikt worden om huiseigenaren advies te geven over het isoleren van de eigen woning. De warmtefoto’s en analyses met HeatPuls isolatierapporten hebben binnen de RRE een zeer brede impact!

Heeft jouw gemeente de RRE-projecten nog niet (helemaal) geïmplementeerd en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Vanwege Corona mogen RRE-plannen deels worden gewijzigd en HeatPuls past dikwijls erg goed als je 1.000-den bewoners wenst te bereiken. De regeling opent binnenkort voor 2021. Waardevolle ondersteuning om huiseigenaren te gaan helpen met het besparen van energie.

RREW update

De opvolger van de RRE - de RREW regeling - gaat bijna van start. Kijk snel op onze RREW pagina hoe warmtescans jouw gemeente kunnen gaan helpen met enegiebesparing dankzij de RREW.

Radiator-energieverbruik
Groningen-Ruischerwaard

Transitievisie warmte

Het programma aardgasvrije wijken ondersteunt gemeenten in hun energietransitie. De gemeenten moeten hiervoor een transitievisie warmte maken. Dit beleidsdocument geeft richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.  Iedere gemeente moet binnen deze transitivisie in kaart brengen hoeveel hoeveel woningen in de de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie hierbij is hoog: het verduurzamen van minimaal 1,5 miljoen woningen tot 2030.

Om een juiste transitievisie warmte op te kunnen stellen, is het als gemeente cruciaal om te weten wat de actuele isolatiestatus van de verschillende buurten en wijken is. Alleen zo kan er een effectieve planning worden opgesteld. De huidige energielabels geven slechts een indicatief beeld. Op basis van de beschikbare data, zoals het bouwjaar, kan vaak niet een eenduidige conclusie worden getrokken. Dus hoe kom je als gemeente nu aan de juiste informatie om plannen op te baseren?

Het antwoord is simpel, HeatDistrict. HeatDistrict is de innovatie buurt-, wijk- of gemeente analyse van HeatPuls. Door de grootschalige opzet van de data-inwinning en de samenhangende analyse van de individuele woningen onstaan namelijk erg interessante inzichten. De individuele woningen worden op detailniveau geanalyseerd. Deze data kunnen we samenvoegen tot op bijvoorbeeld wijk-niveau. Zodoende krijgt met een gemeten, objectief en consistent beeld van de huidige isolatiestatus van een complete wijk of zelfs gemeente. HeatDistrict helpt gemeenten zo om de transitievisie warmte effectief op te stellen. Vervolgens helpt het ook bij de uitvoering, om gericht actie te ondernemen.

 

Krimpen aan den IJssel

Afgelopen winter hebben we samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel 1.112 particuliere woningeigenaren van de wijk Kortland-Zuid blij gemaakt met een isolatierapport van hun woning.  Het activeren van de wijk was een groot succes en veel bewoners hebben met de gemeente contact opgenomen voor vervolgstappen in isolatie. De bewoners kregen via een een video nog extra toelichting over de HeatPuls isolatierapporten. Hierin werden ook de vragen besproken die we tijdens het project hebben ontvangen. Daarnaast heeft de wijkanalyse interessante inzichten opgeleverd.

 

“Dit inzicht helpt om gerichter wijkacties vorm te geven.”

Liesbeth Pleizier,  Beleidsadviseur Energie & Duurzaamheid 
Gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Meer informatie op de blog van de gemeente Krimpen aan den IJssel:

Krimpen-warmtesafari

 

Apeldoorn

Samen met de gemeente Apeldoorn hebben we bewustwording over energieverlies gecreerd onder vele inwoners. Hier hebben we veel samengewerkt met de duurzame energiecooperatie van Apeldoorn, deA. Meer informatie lees je op hun blog:


Lees hier de blog van de A:

Bewoner na warmtescan:
"Ik was verbaasd toen ik al dat rood zag"

Apeldoorn-deA

Benieuwd met wie wij de energietransitie samen versnellen?

Wij werken samen met:

Gemeente-Krimpen-aan-den-IJssel
logo-gemeenteapeldoorn-1
Logo-Gemeente-Emmen
gemeente

Contact

© Sobolt B.V. 2020
Alle rechten voorbehouden
KvK: 67363571

Weena 592
3012 CN, Rotterdam
Website: www.sobolt.com

Email: info@sobolt.com
Twitter: @soboltbv